Derneğimiz;

Bireylerin hukukun temel ilkeleri, farklı hukuk sistemleri hakkında bilgilerini genişletmelerine ve kişisel gelişimlerine yardımcı olarak desteklemek, çağın gerektirdiği mesleki niteliklere sahip, güncel gelişme ve yenilikleri kavramış, yetenekli hukukçuların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hukukçular tarafından kurulmuştur.

Kamu yararı ve yenilik kriterleri öncelikli çezgimizdir. Tabi ki bu kruterleri daha eğlenceli ve uygulanabilir platformlarda somutlaştarımak için çalışırız.

Projelerimizde kamu yararı sağlayacak yenilikçi fikirler öne çıkar ve benimsenir. Günümüzde çeşitli kuruluşlar tarafından birçok faaliyet düzenlenmektedir. Ancak ne yazık ki bu faaliyetler yenilikçi olmaktan ziyade taklidin ötesine geçememektedir. Bunun nedeni çoğu zaman dar bakış açısı ve bireylerin çok fazla benimsenmememsidir. Fakat bizler bu duruma karşıyız. Özellikle sağlam bir altyapı ve genç zihinlerin oluşturduğu sinerji ile yol almak ve her türlü fikri uygulanabilir kılmak için çaba harcamaktayız.

Hukuki Bilimler olarak amacımız geniş bir aile oluşturmak ve bu aile içerisinde bireylerin hukuk, kültür ve düşünce yapısını zengin kılmaktır. Ayrıca yine mesleki açıdan hukukçuları desteklemek ve çalışma koşullarını destekleyerek kolaylaştırmaktır