Derneğimiz;

Bireylerin hukukun temel ilkeleri, farklı hukuk sistemleri hakkında bilgilerini genişletmelerine ve kişisel gelişimlerine yardımcı olarak desteklemek, çağın gerektirdiği mesleki niteliklere sahip, güncel gelişme ve yenilikleri kavramış, yetenekli hukukçuların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hukukçular tarafından kurulmuştur. (Tam Metin)