Düşünceden Fiile Yolculuk…

Soyut fikir olarak başlamış ancak üyelerimizin özverili olarak çalışmaları neticesinde amaçlarımızın gerçekleşmesine yönelik olarak planlanan ve uygulama aşamasına geçilecek olan faaliyetlerimizdir.

Düşünce aşamasında olan bir durum öncelikle üyelerimizin onayından geçmelidir. Bu süreçte üyelerimizle yoğun, neşeli ve planlı bir yol izleriz. Öncelikle ortak düşüncenin Kamu yararına olmasına bakarız. Daimi olarak önceliğimiz ve kuruluşumuzun ana direğidir bu ölçüt. Daha sonra  yenilikçi olmasına bakarız. Malum, artık yeni bir şeyler yapmak zamanıdır.

Onaydan geçen düşünce yavaş yavaş somutlaşmaya doğru ilerletilir. Bu aşamada üyelerimiz ile birlikte uygulanabilirlik raporları çıkartılır.

Tüm işler halledildikten sonra birkaç teknik dokunuş ile projemiz somutluk kazanır. Son aşama ise projeyi uygulayarak kendimizi ödüllendiririz.

Burası kuruluşumuzun mutfağına ait bir menüdür aslında. Bu bölüm, ileride uygulanacak faaliyetlerimizi göstermektedir. Kimi projemiz Süreklilik arz eder kalbimizde, kimileri ise bir hoş sada bırakır düşüncelerimizde. Ancak hepsinin amacı birdir…